INFORMATII DE INTERES PUBLIC
ACCES INFORMATII DE INTERES PUBLIC
1. Solicitare informatii
Lege nr.544/2001
Hotarare nr.478/2016
Numele si prenumele persoanelor responsabile pentru Legea 544/2001
Ec. Deca Oana
Analist pr.aj. Vlad Oana
Formulare pentru solicitare
Cerere informatii interes public
Reclamatie administrativa model 1
Reclamatie administrativa model 2
Modalitatea de contestare
Modalitatea de contestare
Lista cu documentele de interes public comunicate din oficiu
Lista cu documente comunicate din oficiu
Lista cu documente comunicate la cerere
Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001
2. Buletin informativ
Buletin informativ
ORGANIGRAMA
Organigrama
ROF SI ROI
Regulament de organizare si functionare
Regulament intern
Structura organizatorica
PROGRAM DE AUDIENTE
Manager - Ec. Bogdan Marian Crita: miercuri 11-13
Director medical interimar - Dr. Iosif Mariana: luni 11-13
Director financiar-contabil - Ec. Beatrice Camelia Dobrescu: joi 11-13
Director de ingrijiri medicale - As. pr. Zainea Pusica: marti 11-13
PROGRAM DE DEZVOLTARE STRATEGIC
Program de dezvoltare strategic
PLAN DE MANAGEMENT
Plan de management
COD DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA
Cod etic
ACCESUL REPREZENTANTILOR MASS-MEDIA PE TERITORIUL SPITALULUI
Reguli mass media revizuita
Formular de acreditare presa
Formular de acreditare jurnalist

Ordin de acreditare
Ordinul de acreditare

Politica privind supravegherea video
Politica de calitate
Pachet servicii medicale
Contract_cu_DSP_Program_National_de_Sanatate_Mintala_PN_IV.2_2015
Parteneriate