INFORMATII DE INTERES PUBLIC
ACCES INFORMATII DE INTERES PUBLIC
1. Solicitare informatii
Lege nr.544/2001
Hotarare nr.478/2016
Numele si prenumele persoanelor responsabile pentru Legea 544/2001
Ec. Deca Oana
Analist pr.aj. Vlad Oana
Formulare pentru solicitare
Cerere informatii interes public
Reclamatie administrativa model 1
Reclamatie administrativa model 2
Modalitatea de contestare
Modalitatea de contestare
Lista cu documentele de interes public comunicate din oficiu
Lista cu documente comunicate din oficiu
Lista cu documente comunicate la cerere
Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001
2. Buletin informativ
Buletin informativ
ORGANIGRAMA
Organigrama
ROF SI ROI
Regulament de organizare si functionare
Regulament intern
Structura organizatorica
PROGRAM DE AUDIENTE
Manager - Ec. Bogdan Marian Crita: miercuri 11-13
Director medical interimar - Dr. Iosif Mariana: luni 11-13
Director financiar-contabil - Ec. Beatrice Camelia Dobrescu: joi 11-13
Director de ingrijiri medicale - As. pr. Zainea Pusica: marti 11-13
PROGRAM DE DEZVOLTARE STRATEGIC
Program de dezvoltare strategic
PLAN DE MANAGEMENT
Plan de management
COD DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA
Cod etic
ACCESUL REPREZENTANTILOR MASS-MEDIA PE TERITORIUL SPITALULUI
Reguli mass media revizuita
Formular de acreditare presa
Formular de acreditare jurnalist
Ordin de acreditare
Ordinul de acreditare
Plan de dezvoltare strategic 2018-2023
Plan de dezvoltare strategic 2018-2023
Evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 privind accesul la informatiile de interes public
Raport evaluare a implementarii Legii nr.544/2001
Raport de activitate in anul 2017 conform Legii nr.544/2001

Politica privind supravegherea video
Politica de calitate
Pachet servicii medicale
Contract_cu_DSP_Program_National_de_Sanatate_Mintala_PN_IV.2
Parteneriate
Consiliul etic
Erata instalatii electrice